Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os på storytellingbymagaard.dk / stbm.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Vi bruger også dine personlige oplysninger til at invitere dig til events og konkurrencer, til at sende dig tilbud og generel direkte markedsføring om nye og kommende produkter, der kunne have din interesse. Oplysninger, der videregives til tredjepart, anvendes kun til at yde dig de ovennævnte tjenester. Til udsendelse af mails benyttes MailChimps services.

Vi kan til hver en tid sende dig de personlige oplysninger, vi har registreret om dig samt give dig mulighed for at administrere disse (herunder kontaktoplysninger og præferencer i forhold til markedsføring).

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Ønsker du at fravælge direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger til det formål og stopper med at sende markedsføringsmateriale.

Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Når der indsamles personoplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret præcis om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Alle medarbejdere, der arbejder med håndtering af webordrer hos Storytelling by Magaard har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige hos storytellingbymagaard.dk / stbm.dk er:
forfatter og ejer Susanne Magaard.

Som registreret hos Storytelling by Magaard har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til books@stbm.dk

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke – dog vil vi fortsat opbevare dine personlige oplysninger, hvis der ligger nogen form for lovmæssige krav – herunder vores forpligtelser i forhold til regnskabslovgivningen – eller uafklarede tvister. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Scroll to Top